Providing native teachers is a service to support educational institutions and centers to supply human resources of teaching with highly qualified native teachers.

At VIET DANG QUANG, native teachers are carefully selected, professionally trained, and regularly tested to ensure the highest quality teaching..

7

Years of experience in teaching and providing English services

50

Native teachers are carefully selected and trained

15

Partners in Ho Chi Minh City

7

Năm kinh nghiệm trong giảng dạy và cung cấp dịch vụ tiếng Anh

50

Giáo viên bản ngữ được tuyển chọn và đào tạo bài bản

15

Đối tác là các trường học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

PRICE LIST OF NATIVE TEACHER SERVICES

DESCRIPTION PRICE NOTE
Giaovien1 Provide native teachers to teach by period. Negotiable Depends on the number of weekly lectures.
Giaovien2 Provide full-time native teachers Negotiable Depends on the quantity and content of the lecture.
Giaovien3 Providing native teachers for businesses and organizations Negotiable Depends on the number of lecture hours and the content of the lesson.

STICK TO THE SCHOOL'S TEACHING GOALS

SUITABLE TO THE CAPACITY OF THE EDUCATIONAL INSTITUTIONs

OPTIMAL TRAINING PROGRAM

FLEXIBLE IN ITS TEACHING PLAN

BRING HIGH EFFICIENCY IN LEARNING ENGLISH FOR STUDENTS

bám sát mục tiêu giảng dạy của nhà trường

phù hợp với năng lực của cơ sở giáo dục

chương trình đào tạo tối ưu

nhà trường linh hoạt trong kế hoạch giảng dạy

mang lại hiệu quả học tiếng anh cao cho học sinh

PARTNERS OF VIET DANG QUANG

IMPROVE THE ENGLISH TEACHING QUALITY OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS!

Contact us for more information.

contact us